XML

Status prawny

Status prawny
Zespół Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 oraz z 2021 r., poz. 4).

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Stalowowolski.

Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Powiat Stalowowolski.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Podmiot publikującyZespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli
WytworzyłDorota Szkutnik - Sekretarz szkoły2021-01-27
Publikujący Dorota Szkutnik - Sekretarz szkoły 2021-01-27 11:42