XML

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Funkcjonowanie Zespołu Szkół Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli regulują przepisy zawarte w:

Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r., poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r., poz. 4)

Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021 r., poz. 4) oraz Statucie Szkoły.

Podmiot publikującyZespół Szkół Nr 3 w Stalowej Woli
WytworzyłDorota Szkutnik - Sekretarz szkoły2021-01-27
Publikujący Dorota Szkutnik - Sekretarz szkoły 2021-01-27 11:58